Järjestyksenvalvonta

Järjestyksenvalvonta tuo turvallisuutta

Parhaitenkin järjestetyssä tapahtumassa tai normaalissa ravintolaillassa saattaa ennakkotoimista huolimatta sattua arvaamattomia, ei-toivottuja tilanteita. Tällöin on reagoitava nopeasti, mutta kuitenkin niin, että toimenpiteet aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä. Pätevällä järjestyksenvalvojalla on tässä kohdassa merkittävä rooli.

Suomen lain mukaan on asetettu, että järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia sillä toiminta-alueella, jonne hänet on asetettu järjestyksenvalvojaksi. Järjestyksenvalvojan tehtävä on keskeinen varsinkin suurissa henkilötapahtumissa ja yökerhotoiminnassa.

Onnistuneesta ravintolaillasta jää miellyttävä muisto. Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus on menestyvän ravintolan elinehto.

Made in SA -koulutuksemme ansiosta jokainen järjestyksenvalvojamme perehdytetään huolellisesti työskentelykohteeseensa kohdeohjeistuksen avulla. Laatujärjestelmämme mukaiseen sisäiseen koulutukseen kuuluu myös koulutusta mm. uhkaavan henkilön kohtaamisesta, työlainsäädännöstä ja asiakaspalvelusta.

Järjestyksenvalvontaan liittyviä palveluitamme ovat:

  • Järjestyksenvalvonta
  • Ravintolaturvallisuus
  • Yleisötapahtumat / Festivaalit
  • Turvallisuussuunnitelmat